شورای معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگاه های مناطق دهگانه کشور به منظور هم افزایی، هم اندیشی، شناخت مسائل و مشکلات دانشگاه ها بر اساس مناطق جغرافیایی، واگذاری برگزاری برنامه های منطقه ای به دانشگاه ها و پایش فعالیت های فرهنگی و اجتماعی تشکیل شد.

تشکیل شورای معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها در مناطق ۱۰ گانه کشور

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم؛ بر اساس دستورالعمل اجرایی ابلاغ شده در هر منطقه یکی از معاونان فرهنگی و اجتماعی به عنوان دبیر شورای هماهنگی منطقه از سوی معاون فرهنگی و اجتماعی منصوب شده و دبیرخانه شورای معاونان فرهنگی و اجتماعی در همان دانشگاه استقرار می یابد. از سال دوم نیز دبیر شورای هماهنگی منطقه از طریق رای دانشگاه های منطقه انتخاب می شود.

بر اساس این گزارش، معاونان فرهنگی اجتماعی یا فرهنگی دانشجویی دانشگاه های علامه طباطبایی، مازندران، ارومیه، اراک، ایلام، اصفهان، شیراز، سیستان و بلوچستان، فردوسی مشهد و شهید چمران اهواز به ترتیب از منطقه ۱ الی ۱۰ به عنوان دبیرشورای هماهنگی منطقه منصوب و دبیرخانه شورای هماهنگی هر منطقه در این دانشگاه ها مستقر می شود.
همچنین دبیرخانه مرکزی شورای معاونان فرهنگی مناطق دهگانه کشور در اداره کل فرهنگی و اجتماعی مستقر و وظیفه هماهنگی میان مناطق دهگانه را برعهده خواهد داشت. شورای سیاستگذاری نیز با حضور دبیران مناطق ۱۰ گانه کشور و مدیران ستادی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم پیرامون تعامل موثر ستاد وزارت علوم و دانشگاه ها از دیگر مواد دستورالعمل اجرایی معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها است.

__________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:137  این هفته:1044  این ماه:7036  امسال:75056