جمعی از دبیران و اعضای شورای مرکزی انجمنهای علمی دانشجویی دانشکده فنی با مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه به گفتگو نشستند

 

مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی با جمعی از دبیران و اعضای شورای مرکزی انجمنهای علمی دانشجویی، روز شنبه 16/8/94 ساعت 13 در محل دانشکده فنی به گفتگو نشست.

 

در این جلسه که با حضور مسئولین انجمنهای علمی دانشجویی دانشکده فنی برگزار شد، مباحث مختلفی پیرامون فعالیتهای انجمنهای علمی، انتخابات و حمایت از انجمنهای علمی دانشجویی بصورت پرسش و پاسخ مطرح و مورد تبادل نظر قرار گرفت.

 

ناکافی بودن اعتبار برای حمایت از فعالیتهای علمی دانشجویی - با توجه به اینکه یکی از مولفه های دانشگاه فعالیت علمی می باشد-، تسهیل در برخی برنامه های مشترک انجمنهای علمی دانشجویی مانند جشن روز مهندس و برخی ایام مناسبتی دیگر، حمایت معنوی از انجمنهای علمی دانشجویی، تهیه سازکار متناسب با آئین نامه انجمنهای علمی دانشجویی برای انتخابات، التزام بیشتر دانشجویان به نحوه حضور در انجمن و سازماندهی شایسته تر اعضا در زمان حضور، برگزاری جلسه با اعضای کمیته حمایت و نظارت و همچنین ارتباط بیشتر با ریاست دانشکده و مدیران محترم گروه های آموزشی و استفاده بهینه از وضعیت موجود و پتانسیل های دانشجویی از سری مباحث مطرح شده در این جلسه بود.

 

 

 

__________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:136  این هفته:1240  این ماه:5744  امسال:77035