این نمایشگاه که اکنون در دومین روز برپایی خود قرار دارد همچنان با استقبال چشمگیر بازدید کنندگان همراه است.

غرفه های فعال نمایشگاه معرفی فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مملّو از شور و نشاط دانشجویی است، بطوریکه ماه مهر و بهار تحصیلی را حال و هوای خاصی بخشیده است.

کانونهای فرهنگی و هنری، انجمنهای علمی دانشجویی، تشکلهای اسلامی، هیأتهای مذهبی، همه و همه با اشتیاق هر چه تمام تر به معرفی فعالیتهای خود پرداخته و عضو گیری می کنند.

معاونت فرهنگی و اجتماعی دست یاری همه دانشجویان دانشگاه ارومیه را به گرمی می فشارد تا دست به دست هم در ارتقاء سطح فرهنگی و افزایش کیفیت محتوای برنامه های فرهنگی و اجتماعی تلاش نماید.

فعالیت دانشجویان موجبات دلگرمی مسئولین از حمایت فعالیتهای دانشجویی است.

 

معاونت فرهنگی و اجتماعی

 

__________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:86  این هفته:1190  این ماه:5694  امسال:76985