باسمه تعالی

در پی پخش کلیپی توسط یکی از تشکلهای دانشجویی و اعتراضاتی که بدلیل نشان دادن بعضی تصاویر صورت گرفت مقرر شده است "هیات نظارت بر تشکلها" ضمن تشکیل جلسه ای در اسرع وقت به این موضوع رسیدگی نماید. دانشگاه ارومیه ضمن تاکید بر حفظ وحدت جامعه و لزوم آرامش در محیطهای فرهنگی همه دوستان را به مسئولیت پذیری بیشتر و پرهیز از هر گونه برخورد احساسی دعوت می نماید.

کوتاه سخن اینکه فصل الخطاب همگی ما باید تمکین و احترام به قانون بوده و مسایل ومشکلات اینچنینی دانشگاه باید در داخل دانشگاه و با ساز کارهای تعریف شده قانونی مرتفع گردد.

و السلام علی من اتبع الهدی

روابط عمومی دانشگاه

 

 

__________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:130  این هفته:1867  این ماه:7125  امسال:76493