این جلسه با حضور رییس دانشگاه و مسئول جدید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه و ترکیب اعضاء شورا در دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی در 31ام شهریورماه برگزار شد.