مدینه است و طلوع خورشیدی دیگر در خانه امامت.

مدینه است و شکوفایی دهمین بهار ولایت؛ بهاری که از شکوفه های آسمانی اش، هدایت، می شکفد و «هادی» امت را به تماشاگران عالم لاهوت معرفی می کند.

تبارک الله از حضور آسمانی فرزندی از فرزندان حضرت رسول (ص).

تبارک الله از حضور خورشید پرفروغ هدایت.

می آید؛ هم نام مولایی که مجموع صفات الهی است. اصل و فرع تمام اوصاف حسنه.

"علی" است؛ همانند نیایش. در شجاعت و غیرت، در کمال و کرامت، در عبادت و تسبیح، در مناعت وجود.

او تبلور اندیشه های الهی در عصر خویش است.

می آید: بلاغت علی (ع) در بیان،

صداقت زهرا (س) در زبان،

کرامت حسن (ع) در نفس،

شهامت حسین (ع) در دل،

عبادت سجاد (ع) در جبین؛

شرافت باقر (ع) در وجود،

صلابت جعفر (ع) در ضمیر،

نجابت کاظم (ع) در شأن،

سخاوت جواد (ع) در جود،

می آید تا از مدینه تا سامرا، مسیر تازه ای از جاده های هدایت را فرا راه گمگشتگان بگشاید.

می آید تا متوکلین گم کرده مسیر توکل را، سیر الی الله بیاموزد.

 

التماس دعا

معاونت فرهنگی و اجتماعی

__________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:100  این هفته:1620  این ماه:4833  امسال:92554