ای پادشاه ملک خورشید، در بارگاهت راهی نیست میان حاجت و اجابت.

دل هزاران عاشق به ضریحت پیوند خورده چرا که کرامتت کرامت همایونیست و عطایت فراتر از لیاقت ما ...

ماه ذی القعده از آن جهت که ولادت امام رضا (ع) در آن رخ داده، ماه آن امام بزرگوار گفته شده که البته در این میان، روز 23 ذی القعده مورد سفارش ویژه است.

23 ذی القعده روز بسیار شریفی است، بنا بر روایتی روز شهادت امام رضا (ع) و روز زیارتی مخصوص امام رضا (ع) است و بر خواندن زیارت آن حضرت از راه دور و نزدیک تاکید شده است.

امام رضا (ع) فرمود:

مومن، مومن واقعی نیست، مگر آن که سه خصلت در او باشد:

سنتی از پروردگارش و سنتی از پیامبرش و سنتی از امامش.

اما سنت پروردگارش، پوشاندن راز خود است. و سنت پیغمبرش، مدارا و نرم رفتاری با مردم است و اما سنت امامش، صبر کردن در زمان تنگدستی و پریشان حالی است. (اصول کافی، ج3، ص339)

 

 

معاونت فرهنگی و اجتماعی

__________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:67  این هفته:1587  این ماه:4800  امسال:92521