کمیته پیشگیری و مقابله با آسیبهای اجتماعی برگزار می کند:

نخستین کارگاه آموزشی "تلفنهای همراه هوشمند، آسیبها و راهکارها"

ویژه کارکنان غیر هیات علمی

این کارگاه به همت کمیته پیشگیری و مقابله با آسیبهای اجتماعی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 14 و 15 شهریورماه سالجاری از ساعت 12 لغایت 14 در سالن شهید چمران با حضور روسای پلیس فضای تبادل اطلاعات و امنیت عمومی نیروی انتظامی استان آذربایجان غربی برگزار خواهد شد.

گفتنی است به شرکت کنندگان در این دوره از سوی معاونت فرهنگی و اجتماعی و آموزش کارکنان مدیریت امور اداری دانشگاه گواهی حضور اعطاء خواهد شد.

بدینوسیله از کلیه همکاران غیرهیات علمی برای حضور در این کارگاه دعوت به عمل می آید.

 

معاونت فرهنگی و اجتماعی

کمیته پیشگیری و مقابله با آسیبهای اجتماعی

 

 

__________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:66  این هفته:1586  این ماه:4799  امسال:92520