بیانی زیبا از امام رضا (ع) درخصوص بهترین بندگان خدا


 درباره بهترین بندگان از امام رضا (علیه السلام) سوال شد. ایشان فرمودند:


آنان که هر گاه نیکی کنند خوشحال شوند،


و هر گاه بدی کنند آمرزش خواهند،


و هر گاه عطا شوند شکر گزارند


و هر گاه بلا ببینند صبر کنند،


و هر گاه خشم کنند درگذرند.


(تحف العقول، ص 469)


التماس دعا


معاونت فرهنگی و اجتماعی

__________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:45  این هفته:2305  این ماه:9979  امسال:89087