خوشا آنانکه سی روز بندگی کردند و سر به سجده ساییدند و باده از جام سحر نوشیدند و گل های خزان زده ایمانشان را در معرض نسیم بهاری رمضان، جانی تازه بخشیدند و شب های قدر، کاسه کاسه نور سر کشیدند و برای تشنه نماندن، پیمانه ها پر کردند و توشه ها برداشتند.

خوشا آنانکه با ترنم دعای سحر، غزل گریه های شب و در سایه کلام وحی ذره ذره یخ های گناه را با برکت آفتاب آب کردند و حجاب های فاصله را دریدند.

اینک پس از سی روز ریزش باران رحمت بر دلهای کویری انسان، فصل روییدن و شکفتگی گلهای ایمان است؛ فصلی که دستهای نیاز برای گرفتن عیدانه، به آسمان بلند است.

در تولد دوباره ات، با سربلندی در پیشگاه پروردگار، در کنار دوستان خدا بایست و دوگانه شکر بگذار و قنوت بگیر و هر چه می خواهد دلت تنگت بگو که چشمی برای دیدن و گوشی برای شنیدن هست.

عید فطر، جسن تولد فطرت است؛ فطرتی که از غبارها و زنگارها پاک شده و اکنون در زیباترین شکل خود خودنمایی می کند.

عید فطر، روز شکرگذاری از حق تعالی است، عید وحدت است. عید معنویت است. عید پاداش است، پاداش هایی از جنس رستگاری و جوایزی آسمانی.

امیر مومنان علی (ع) نیز جشن فطرت را این گونه به عید فطر نسبت می دهد:

این عید کسی است که خدا روزه اش را پذیرفته، نماز او را ستوده و هر روز که خدا نافرمانی نشود، آن روز عید است.

 

التماس دعا

معاونت فرهنگی و اجتماعی

__________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:77  این هفته:1597  این ماه:4810  امسال:92531