امروز

پنجشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۹

 


کرسی آزاد اندیشی با موضوع ازدواج دانشجویی در دانشگاه ارومیه برگزار شد  


  


این کرسی که به همت بسیج دانشجویی و با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه روز سه شنبه 22 ام اردیبهشت ماه در آمفی تئاتر دانشکده علوم برگزارشد.


  


 


این کرسی با حضور اعضاء بسیج دانشجویی به بحث و تبادل نظر با دو گروه موافق و مخالف به مبحث ازدواج دانشجویی پرداخت.