نخستین نشست صمیمی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با دبیران انجمنهای علمی دانشجویی در سال جاری برگزار شد

این نشست صمیمی 14 ام اردیبهشت ماه در محل آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی و هنری دانشگاه با حضور دبیران انجمنهای علمی دانشجویی دانشکده های کشاورزی، فنی ومهندسی، هنر، اقتصاد ومنابع طبیعی برگزار شد.

در این جلسه مباحثی در خصوص میزان حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و وزارت علوم، روند برگزاری انتخابات انجمنهای علمی دانشجویی، کمیته حمایت و نظارت بر انجمنهای علمی دانشجویی و روند بررسی درخواست های ارائه شده ، اردوی آموزشی مشهد مقدس ویژه انجمنهای علمی دانشجویی برتر دانشگاه و ... از طریق دبیران مطرح شد.

دکتر سیدمهدی صالحی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، در ادامه جلسه با تاکید به علمی بودن دانشگاه، کار و فعالیت انجمنهای علمی دانشجویی را مهم برشمرده و پیشنهاداتی را در راستای توسعه فعالیتهای انجمنهای علمی دانشجویی به شرح ذیل عنوان نمود:

  •       جلسه کمیته حمایت و نظارت بر انجمنهای علمی دانشجویی بصورت هفتگی تشکیل گردد
  •    دبیران فعال در خصوص بودجه پیش بینی شده برای انجمنهای علمی دانشجویی در جلسه ای با حضور ایشان اعمال نظر کنند.
  •    دبیران انجمنهای علمی دانشجویی که در خواست به کمیته حمایت و نظارت دادند در جلسه برای دفاع از طرح خود حضور داشته باشند.
  •          جلسه ای با حضور مدیران گروه و روسای دانشکده ها بصورت دانشکده ای برگزار شود.

در این نشست همچنین دکتر سوری، مشاور فرهنگی انجمنهای علمی ضمن قدردانی از معاونت فرهنگی و اجتماعی، دبیران انجمنهای علمی دانشجویی را به فعالیت بیشتر و قاعده مند بودن در کارها دعوت نمود.

در پایان جلسه با توجه به برگزاری قریب الوقوع انتخابات دبیران انجمنهای علمی، حسن احمدنژاد، کارشناس مسئول انجمنهای علمی دانشجویی مطالبی را در خصوص روند انتخابات و نحوه انتخاب انجمنهای علمی دانشجویی برتر ارائه نمود.

__________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:156  این هفته:4384  این ماه:10813  امسال:86433