روز معلم ؛ روز سرداران جبهه دانش گرامی باد 

از لوح کلاس تا لوح وجود،

روسپیدی مان را از تو داریم

اوراق زرین تاریخ تربیت سیمای درخشان مربیان نام آوری چون ابراهیم ، موسی ، عیسی و محمد (ص) ، علی (ع) و فاطمه (س) و زینب (س) را بر خود نقش ابدی زده است؛ آنان که با پیکار مقدس خویش حماسه های شکوهمند و جاوید در سازندگی انسان متعهد به

وجود آوردند و با تزکیه و تعلم کاخ بلند پایه ی علم و فضیلت را بنا نهاده و پرچم توحید را

برافراشتند و امروز شما اساتید گرامی ادامه ی این نهضت عظیم را بر عهده گرفته اید، فرصت را مغتنم شمرده ضمن

بزرگداشت خاطره استاد مطهری و گرامیداشت روز معلم

برایتان در این راه آرزوی موفقیت می نمائیم.

 

معاونت فرهنگی و اجتماعی

__________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:6  این هفته:2785  این ماه:9428  امسال:93073