امروز

پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹

 

معاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار می کند:

 

نشست صمیمی با دانشجویان خوابگاهی "زندگی سالم و بانشاط"

 

 

             معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در راستای برگزاری سلسله مباحث رواشناختی و تربیتی، نشست صمیمی با دانشجویان خوابگاهی تحت عنوان "زندگی سالم و بانشاط" را برگزار می کند.

             این نشستها که 11ام و 12 ام اسفند ماه 1393 برگزار خواهد شد با سخنرانی روانشناسان گروه علوم تربیتی آقایان دکتر حسین پور و دکتر عیسی زادگان و با همراهی معاون فرهنگی و اجتماعی و مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی برپا خواهد گردید.

          بدینوسیله از عموم دانشجویان بالاخص دانشجویان ساکن در خوابگاه ها جهت حضور در این نشست دعوت به عمل می آید.