امروز

پنجشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۹

 

کرسی آزاد اندیشی با موضوع

" حقوق زن و مرد در اسلام "

در دانشگاه ارومیه برگزار شد.

 

 

این کرسی که به همت بسیج دانشجویی و با هماهنگی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، 12ام آذرماه 93در کانون نمازگزاران منتظر برگزار گردید و  با حضور پرشور بیش از 25  نفر از دانشجویان همراه بود.