امروز

پنجشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۹

 

کرسی آزاد اندیشی با موضوع

"اصلاحات، دیروز، امروز، فردا"

در دانشگاه ارومیه برگزار شد.

 

 

این کرسی که به همت بسیج دانشجویی و با هماهنگی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، 12ام آذرماه 93در آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و با حضور موافقین، مخالفین و استاد داور برگزار گردید.

گفتنی است کرسی آزاداندیشی با حضور پرشور بیش از 160  نفر از دانشجویان همراه بود.