امروز

پنجشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۹

 

کرسی آزاد اندیشی با موضوع

"سیاست خارجی دولت احمدی نژاد و روحانی از شعار تا عمل"

در دانشگاه ارومیه برگزار شد.

 

 

این کرسی که به همت بسیج دانشجویی و با هماهنگی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، 21ام اردیبهشت ماه93در آمفی تئاتر دانشکده علوم برگزار گردید، با حضور پرشور بیش از 250 نفر از دانشجویان همراه بود.