امروز

پنجشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۹

 

کرسی آزاد اندیشی با موضوع "آزادی مطبوعات تا چه حد"

در دانشگاه ارومیه برگزار شد.

 

 

این کرسی که به همت بسیج دانشجویی و با هماهنگی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، 14ام اردیبهشت ماه 93در آمفی تئاتر دانشکده علوم برگزار گردید، با حضور پرشور بیش از 200 نفر از دانشجویان همراه بود.