امروز

پنجشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۹

 

کرسی آزاد اندیشی با موضوع "حقوق زن در اسلام و غرب"

در دانشگاه ارومیه برگزار شد.

 


 

این کرسی که به همت بسیج دانشجویی و با هماهنگی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، 9ام اردیبهشت ماه 93در آمفی تئاتر دانشکده علوم برگزار گردید، با حضور پرشور بیش از 120 نفر از دانشجویان دانشگاه ارومیه همراه بود.