بدینوسیله از عموم همکاران اعم از کارکنان و اعضاء هیات علمی جهت حضور در مراسم دعوت به عمل می آید.                                                                                   

 

 

                                                                                                                                                                      "معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه"

 

__________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:87  این هفته:1001  این ماه:6203  امسال:82138