امروز

دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

↓ با ما در  همراه باشید

 

 

 

"سامانه متمرکز مدیریت فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه "مهر

 

 

پایگاه خبری - تحلیلی دانشگاه و فرهنگ

وابسته به دفتر امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری