ارومیه بلوار دانشگاه کیلومتر 11 جاده سرو

کد پستی 5756151818

تلفن و نمابر معاونت فرهنگی و اجتماعی   32778270

شماره تلفن های مخابرات دانشگاه   6- 32752844     4- 32752740   (044)

__________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:110  این هفته:998  این ماه:5553  امسال:60002