امروز

دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ارومیه با مشارکت مشاور فرهنگی و اجتماعی دانشکده علوم پایه و شیمی برگزار می کند:

مسابقه ی کتابخوانی از وصیت نامه سیاسی الهی حضرت امام خمینی  (ره)

ویژه اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه ارومیه

 

زمان مسابقه: ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۲

جهت دسترسی به کتاب مسابقه کلیک نمائید.

لینک شرکت در مسابقه:

https://www.digisurvey.net/answers?sid=hdBdNXgeOHEC1e-TzZtx-Q%3D%3D