امروز

دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ارومیه باتوجه به در پیش رو بودن انتخابات ریاست جمهوری سال 1400  سلسله مسابقات هفتگی "مطالبات من از رییس جمهور آینده" را  با هدف افزایش میزان مشارکت دانشگاهیان با نظرسنجی پیرامون مطالبات دانشجویان از رییس جمهور آینده برگزار می کند.


لازم به ذکر است به برگزیدگان جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.

زمان برگزاری مسابقه روز پنج شنبه هر هفته از  1400/03/06 ساعت 16 الی 24

لینک شرکت در مسابقه

https://www.digisurvey.net/answers?sid=miUAWSlpU2UPF3GCo0tS8g%3D%3D