امروز

شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۰

:انجمن علمی دانشجویی مهندسی کامپیوتر با حمایت معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ارومیه تقدیم میکند

لیگ برنامه نویسی دانشگاه ارومیه

1.5 میلیون تومان جایزه نقدی به نفرات برتر
لوح تقدیر به نفرات برتر
 نمره در دروس برنامه نویسی پیشرفته (دکتر شهریوری) ساختمان داده (دکتر تاجبخش) طراحی الگوریتم ها (دکتر اصغریان)

جهت کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در لیگ به کانال انجمن علمی دانشجویی مهندسی کامپیوتر مراجعه کنید.

uucomputercluba@