امروز

پنجشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۰

انجمن علمی دانشجویی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه برگزار میکند:

وبینار راهکارهای موفقیت و کار آفرینی در شرایط حاضر!

سخنران :مهندس فایق خضری
دانشجوی ارشد آگروتکنولوژی
کارآفرین در حوزه کشاورزی
فعال در زمینه تولید تا مصرف گیاهان نوین و جایگزین

تاریخ برگزاری: 10 اسفند ماه
ساعت برگزاری : 20

لینک ثبت نام:

Https://formaloo.com/karafarini

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید:

@agrobreedinguu