امروز

یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹

انجمن علمی دانشجویی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه برگزار میکند:

کارگاه مجازی نقشه‌یابی ارتباطی با داده‌های SNP در نرم‌افزارهای TASSEL 5 و پکیج GAPIT

زمان برگزاری:4،5 و 7 اسفندماه
ساعت برگزاری: 15 تا 19

توجه:
*مدت دوره 12 ساعت می‌باشد
دوره بصورت رایگان برگزار می‌شود

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام با آیدی

@agrobreedinguu

و یا تلفن

09901356813

در ارتباط باشید.