امروز

شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۰

۱- لیلا طهماسبی برگزیده بخش کلیپ

۲-  مرتضی ژاله خواه برگزیده بخش عکس نوشته

 ۳- اسراء محمدی اقدم برگزیده بخش شعر

گفتنی است از سوی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه با برندگان جهت اهداء جوایز تماس گرفته خواهد شد.