امروز

شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۰

اسامی برگزیدگان مسابقه سردار مکتب ساز بدین شرح می باشد:

  1. جناب آقای مهدی رزمی
  2. سرکار خانم آیسان حسین پور
  3. سرکار خانم سریه رضایی
  4. جناب آقای رامین رزمی
  5. سرکار خانم منیره بهگام

از برگزیدگان دعوت می شود جهت دریافت هدیه خود به معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه (خانم ناصری) مراجعه نمایند.