امروز

شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
Body: 

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه در نظر دارد با توجه به شرایط پیش آمده با شیوع بیماری کوئید 19 و انجام فعالیتها به صورت مجازی، تمهیداتی جهت پاسخگویی به سوالات دانشجویان عزیز در خصوص موارد خاص آموزشی که امکان راهنمایی حضوری میسّر نیست انجام دهد. در این راستا آی­دی  CSAurmiauniversity@ از طریق فضای مجازی یا پست­ الکترونیکیcultural@urmia.ac.ir به منظور ارتباط و ارسال سوالات پیش آمده می باشد که در اسرع وقت پاسخ گویی از سوی کارشناس کمیسیون موارد خاص معاونت دانشجویی انجام و از طریق سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه به آدرس http://farhangi.urmia.ac.ir انعکاس خواهد یافت.