امروز

شنبه ۸ آذر ۱۳۹۹

نتایج انتخابات شورای مرکزی و هیئت نظارت جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه اعلام شد.
پس از تأیید صحت برگزاری انتخابات جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه توسط هیئت نظارت بر تشکل‌های دانشجویی دانشگاه که در تاریخ 8 آبان 99 به صورت مجازی برگزار گردیده بود و طی اولین جلسه‌ی شورای مرکزی، دبیر جدید جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه انتخاب گردید.
محمدمهدی احمدی، دانشجوی ورودی 97 رشته زیست شناسی، با اکثریت آرای اعضای شورای مرکزی به عنوان دبیر تشکل مزبور انتخاب شد.
همچنین فائزه عباسی با اکثریت آرای اعضای شورا، به عنوان دبیر خواهران، مسئولیت این واحد را برعهده گرفت.

نتایج این انتخابات به شرح زیر اعلام میگردد:
 اعضای منتخب شورای مرکزی به ترتیب آراء:
1-  فائزه عباسی
2- محمد مهدی احمدی
3-  علی رزاقی
4-  حسین علی‌اکبرلو
5-  مسعود مظهر
6-  احمد ایرانی
7-  فاطمه باقرزاده
8-  رضا آقازاده
9-  زهرا قائم پناه

 

 اعضای علی‌البدل:
1-  فاطمه مهدی پور
2-  ایرج حاجیلو
3-  اسماء غریبی

 اعضای منتخب هیئت نظارت:
1- محمد افتخاری
2- محمد امین درستی

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه برای این عزیزان در مسئولیت جدید توفیق روزافزون از درگاه خداوند متعال مسئلت دارد.