امروز

شنبه ۸ آذر ۱۳۹۹

انجمن علمی دانشجویی زراعت و اصلاح نباتات با همکاری و حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه برگزار میکند:


کارگاه مجازی تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SAS و SPSS


مدرس دوره: دکتر هادی علیپور (هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه)


همراه با اعطای گواهی معتبر

علاقمندان برای ثبت نام با آیدی زیر 

@zeslah98
و یا شماره تلفن
09901356813
تماس حاصل فرمائید.