امروز

چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه سلسله مسابقات قرآنی «پرتو نور» را به مناسبت ماه مبارک رمضان، در سه سطح دانشجویان،اساتید و کارمندان به همراه جوایز ارزنده به صورت هفتگی برگزارمی نماید.

هفته سوّم

توضیحات طرح:

این هفته نیز برگزیده ی دیگری از تفسیرنور منتخبی از سوره های قرآن به همراه 5 سوال منتشر می شود که شرکت کنندگان فرصت دارند تا یک هفته (۷روز) از امروز یکشنبه ۲۸ام اردیبهشت ماه، پاسخ های خود را به سامانه پیامکی معاونت به شماره 50001002753176 ارسال نمایند.

در بخش دانشجویی در پایان هر مسابقه، به 3 نفر از کسانیکه امتیاز بیشتری کسب نمایند و در بخش کارکنان (هیات علمی و غیرهیات علمی) در پایان مجموع مسابقات، به 6 نفر از کسانیکه امتیاز بیشتری کسب نمایند، جوایز مندرج در اطلاعیه اهدا خواهد شد.

لازم به ذکر است به کارکنانی که در تمامی مسابقات شرکت نموده و حائز بالاترین امتیاز شوند علاوه بر جوایز اعلامی، گواهی فرهنگی نیز اهدا خواهد شد.

شیوه ارسال پاسخ سوالات:

سوالات به صورت 4 گزینه ای می باشد، افراد شرکت کننده میبایست عدد گزینه صحیح را به ترتیب به شماره پیامکی اعلام شده ارسال نمایند.

به عنوان مثال: اگر 

سوال 1)گزینه 3    /    سوال 2) گزینه 4   /    سوال 3)گزینه 1     /   سوال4)گزینه1     /   سوال 5)گزینه2

صحیح باشد، شرکت کنندگان باید عدد 5 رقمی«34112» را به همراه نام و نام خانوادگی و بخش شرکت کننده(دانشجویی- اساتید- کارمندی) را ارسال نمایند.

لازم به ذکر است پیام های بدون مشخصات ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

جوایز:

در بخش دانشجویی (هرهفته):

نفر اول  1000000 ریال

نفر دوم   700000 ریال

نفر سوم 500000 ریال

 

در بخش اساتید (درمجموع مسابقات): 

نفر اول 3000000 ریال

نفر دوم  2500000 ریال 

نفر سوم 2000000 ریال

 

در بخش کارمندان (درمجموع مسابقات): 

نفر اول 3000000 ریال

نفر دوم  2500000 ریال 

نفر سوم 2000000 ریال

 

بخش دانشجویی:

فایل مسابقه : سیمای سوره قلم

فایل سوالات (1)

 

بخش اساتید:

فایل مسابقه : سیمای سوره زمر

فایل سوالات(2)

 

بخش کارمندی:

فایل مسابقه : سیمای سوره حدید

فایل سوالات(3)