امروز

شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

:انجمن علمی دانشجویی معماری با حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه برگزار می کن

وبینار "معماری خاک" 

با سخنرانی " مهندس ثنا یزدانی"
معمار، پژوهشگر و مدرس دانشگاه

پنج شنبه ۲۵ اردیبهشت
ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰

وبینار کاملا "رایگان" بوده و رزرو الزامی ست
ثبت نام، دریافت لینک و کسب اطلاعات بیشتر:

@Attar_mahan