امروز

چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹

انجمن علمی دانشجویی فناوری نانو با حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه و با همکاری اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی علوم و فناوری نانو ایران برگزار می کند:

کارگاه داکینگ مولکولی و طراحی دارو

 مدرس: مهندس اعلایی کارشناس ارشد نانو شیمی دانشگاه امام حسین (ع)

فرصتی مناسب برای زمینه های:شیمی، نانوشیمی، بیوشیمی، بیوتکنولوژی، متالوژی، علوم آزمایشگاهی، شیمی دارویی، داروسازی، نانوبیوتکنولوژی، نانوفناوری، و...
با توجه به شرایط حاضر پژوهش هایی در زمینه داکینگ و همچنین اثرات دارو بر ویروس کرونا محبوبیت بیشتری یافته ومقالات در این زمینه رو به افزایش می باشد .

در این کارگاه :

 به بررسی اثرات دارو بر کرونا و بررسی اثرات دارو بر ویروس ها چون اچ آی وی پرداخته می شود.

تاریخ برگزاری 99/2/26 ساعت ۱۷_۱۴
هزینه ۴۵هزارتومان
ده درصد تخفیف برای ثبت نام کنندگان در مسابقه ملی نانو

لینک ثبت نام

https://eventcenter.ir/25baq9s24042

این کارگاه مجدد برگزار نمی شود

از فرصت هااستفاده کنیم
هزینه گواهی به صورت جداگانه به مبلغ 15000 تومان می باشد.
 لطفا جهت در خواست گواهی با آیدی زیر در هماهنگ فرمایید.

@nano_uu