امروز

پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹

سازمان بسیج جامعه زنان سپاه شهداء آذربایجان غربی برگزار می کند:

فراخوان مقاله و آثار "الگوی سوم زن"

 

مهلت ارسال آثار ۸ام اسفندماه ۱۳۹۸