امروز

چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹

 به اطلاع آندسته از همکاران غیر هیات علمی دانشگاه ارومیه که اسامی آنها در قرعه کشی سفر زیارتی فرهنگی مشهد مقدس اعلام شده می رساند:

حداکثر تا ساعت ۱۲ظهر مورخه ۱۲بهمن ماه ۹۸ با مراجعه به دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی واقع در طبقه دوّم ساختمان کتابخانه مرکزی (آقای احمدنژاد) نسبت به ثبت نام نهایی اقدام نمایند.

:مدارک ثبت نام

۱( شناسنامه متقاضی و کلیّه همراهان

۲( رسید واریز یک سوّم کل هزینه سفر

لازم به ذکر است دوسوّم باقیمانده هزینه سفر طی دو قسط از فیش حقوقی متقاضی کسر خواهد شد.

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه