امروز

سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۹

 به اطلاع آندسته از همکاران غیر هیات علمی دانشگاه ارومیه که اسامی آنها در قرعه کشی سفر زیارتی فرهنگی مشهد مقدس اعلام شده می رساند:

حداکثر تا ساعت ۱۲ظهر مورخه ۱۲بهمن ماه ۹۸ با مراجعه به دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی واقع در طبقه دوّم ساختمان کتابخانه مرکزی (آقای احمدنژاد) نسبت به ثبت نام نهایی اقدام نمایند.

:مدارک ثبت نام

۱( شناسنامه متقاضی و کلیّه همراهان

۲( رسید واریز یک سوّم کل هزینه سفر

لازم به ذکر است دوسوّم باقیمانده هزینه سفر طی دو قسط از فیش حقوقی متقاضی کسر خواهد شد.

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه