امروز

سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸

 قرعه کشی سفر زیارتی فرهنگی مشهد مقدس روز چهارشنبه 2 بهمن ماه 1398 با حضور دکتر علیجو معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه ارومیه و نماینده شورای صنفی کارکنان دانشگاه انجام گردید و نتایج زیر مشخص شد. 

قرعه کشی از میان 106 نفر ثبت نام کننده به همراه خانواده  که مجموعاً 351 نفر بودند، انجام و تعداد 36 خانواده به عنوان نفرات اصلی و 6خانواده  به عنوان ذخیره انتخاب گردیدند.