امروز

چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۹

انجمن علمی دانشجویی علوم و مهندسی صنایع غذایی با حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه برگزار می کند:

بازدید از کارخانه اروم آدا


جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام می توانید با آیدی @urmia_foodscience 

یا از روز شنبه ساعت ۱ الی ۲ به دفتر انجمن مراجعه فرمایید.

شرکت برای دانشجویان کارشناسی ورودی 95 و 96 الزامی می باشد.