امروز

دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹

همایش بزرگ شکوه دخترانه
باحضور میهمانان خارج از کشور

ویژه دانشجویان دختر دانشگاه های استان آذربایجان غربی

زمان : دوشنبه ۱۱ آذرماه ۹۸ ساعت ۹:۴۵
مکان : سالن شهید چمران دانشگاه ارومیه (نازلو)