امروز

دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹

انجمن علمی دانشجویی زراعت واصلاح نباتات با حمایت و هماهنگی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه برگزار می کند:
کارگاه کارآفرینی و آموزشی کینوا(خاویار گیاهی ، مقاوم به شوری و خشکی)
(از کاشت تا فراوری و مصرف )
همراه با گواهی معتبر

 جهت ثبت نام با شماره درج شده روی پوستر تماس حاصل فرمایید