امروز

دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار می کند:

سومین کارگاه تخصصی صفحه آرایی نشریات دانشجویی

زمان:سه شنبه ۱۲ / آذر / ۹۸   ساعت ۱۶

مکان:طبقه همکف کتابخانه مرکزی