امروز

دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹

 انجمن علمی-دانشجویی جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه برگزار می‌کند:

 آیین معرفی انجمن علمی به همراه: بزرگداشت پروفسور فرشید صراف‌زاده
(اولین استاد جراحی دانشکده دامپزشکی)

 زمان: دوشنبه ۱۱ آذرماه ساعت ۱۳
 مکان: آمفی تئاتر دانشکده دامپزشکی

منتظر حضور سبزتان هستیم