امروز

پنجشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹

بدینوسیله به اطلاع عموم دانشگاهیان اعم از اساتید، کارکنان و دانشجویان محترم می رساند بمناسبت گرامیداشت روز مبارزه با استکبار جهانی و حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان، هماهنگی لازم جهت تدارک سرویس ایاب و ذهاب از دانشگاه ارومیه به سمت محل این حرکت انقلابی و استکبارستیز و با هدف حضور دانشگاهیان و همراهی با مردم ارومیه در اجتماع بزرگ راهپیمایی صورت پذیرفته است.


حرکت: روز دوشنبه ساعت ۹ صبح از پردیس نازلوی دانشگاه ارومیه
ایستگاه های سرویس ها به قرار ذیل خواهد بود،
برادران: دانشکده علوم، کشاورزی و مسجد
خواهران: دانشکده علوم، کشاورزی، مسجد و خوابگاه بنت الهدی


معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه