امروز

پنجشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۹

گزارش تصویری از دوره حضوری

HSE

در صنایع(مقدماتی)

که از سوی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و با همکاری انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع و سازمان فنی و حرفه ای ۲ آبان ۹۸ د پردیس شهر با استقبال پرشور دانشجویان برگزار شد.

مدرس دوره : مهندس خشکباری