امروز

پنجشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۸

 معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه با همکاری انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع تقدیم می کند:

اولین برنامه از سری پادکست های صدای صنایع ویژه نامه ورودی های 98 منتشر شد:

تهیه کننده : امید بشارتی، گوینده : سمانه همّتی، کارگردان : محمدحسین‌شریفانی، نویسنده : عرفان کریم خانی، تنظیم کننده : امین غریبه

 در این برنامه خواهید شنید:
 آشنایی با رشته ی مهندسی صنایع
 معرفی اعضای هیئت علمی گروه مهندسی صنایع
 گزارش عملکرد و فعالیت های یکساله ی انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه ارومیه و...