امروز

پنجشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۸

همزمان با آخرین روز هفته دفاع مقدس مزار شهدای گمنام دانشگاه ارومیه با حضور دانشگاهیان غبار روبی و عطر افشانی شد. 

این تجمع معنوی دانشگاهیان بعد از نماز جماعت ظهر و عصر روز یک شنبه 7 مهر ماه به همت بسیج دانشجویی و با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه صورت گرفت.

 در زیر گزارش تصویری این حرکت معنوی را مشاهده نمایید.