امروز

پنجشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۹

 فراخوان جذب رسانه رادیو دانشجو از رسانه های فعّال زیرنظر حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 

در حوزه های :

گویندگی 

نویسندگی 

فیلمبرداری 

 عکاسی 

انیماتور 

گرافیست

در صورت تمایل به همکاری در حوزه های هنری رسانه رادیو دانشجو با آدرس روابط عمومی درج شده در پوستر مراجعه نمایید.