امروز

پنجشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۹

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با همکاری انجمن علمی دانشجویی ماشین های صنایع غذایی برای سال تحصیلی جدید برگزار می کند

دوره های مهارت آموزی با همکاری فنی و حرفه ای از قبیل:

HSE

آمادگی شغلی

ISO22000:2005,HACCP

سرویس کار خودرو

تعمیر موتور خودرو های بنزینی

ICDL

انباردار و سردخانه دار مواد غذایی

جوشکاری

و...

و دوره های دانشگاهی از قبیل:

CATIA

Ansys workbench

photoshopپیشرفته

InDesign

تراشکاری

ررزومه نویسی و مقاله نویسی

اقتصاد کشاورزی

و...

با کمترین هزینه های ممکن

 منتظر خبرهای بعدی ما باشید