امروز

پنجشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۹

ثبت نام اردوهای مراکز علمی،فناوری و پیشرفته کشوربه اطلاع اعضای هیئت علمی عضو بسیج اساتید دانشگاه ارومیه می رساند بر اساس تفاهم نامه مشترک سازمان بسیج اساتید و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مقرر شده اردوهایی در قالب های 30 الی 50  نفره به طور مستمر تا پایان سال از مراکز علمی و فناوری بازدید به عمل آورند و یا در صورت آمادگی در هر یک از مراکز  و دفاتر اساتید اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی برای آشنایی با دستاوردهای علمی و فناوری نمایند.از همه علاقه مندان خواهشمند است جهت ثبت نام اولیه مشخصات به شرح زیر را حداکثر تا آخر شهریور از طریق پیامک و یا ایمیل دانشگاهی به دکتر رحیم نادرعلی مسول کانون بسیج اساتید دانشگاه ارومیه و یا به آقای سیروس محمدی در کتابخانه مرکزی اعلام فرمایند.بعد از ثبت نام اولیه با توجه تخصص و تعداد علاقه مندان مرکز علمی مورد بازدید از طریق سازمان بسیج اساتید و با هماهنگی معاونت علمی ریاست جمهوری تنظیم و اعلام خواهد شد.مشخصات مورد نیاز برای ثبت نام اولیهنام و نام خانوادگیرشته (و گرایش)تحصیلیرتبه علمیتلفن همراهعلاقه به برگزاری کارگاه در مرکز ....دارم کانون بسیج اساتید دانشگاه ارومیه